สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

Admin |  2021-10-20 10:04:40 |  1712 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๑๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบ 3-2564.pdf ( Filesize : 295 KB )