สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021

Admin |  2021-10-20 15:03:03 |  424 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งสามท่าน รายชื่อในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศชนะประกวด new normal 64.pdf ( Filesize : 2 MB )