สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรูปแบบและสถานที่สอบสำหรับการสอบวัดความรู้รอบที่ 3/2564

Admin |  2021-11-29 06:33:40 |  1438 |  0 |  0 

เรียนผู้สมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์รอบที่ 3/2564 การสอบจะจัดสอบที่สนามสอบอาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 3 และ 10 ซ. 8 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี กรุณาเตรียมดินสอ ปากกา ยางลบและบัตรประชาชนสำหรับการสอบ สำหรับผู้ที่สอบรอบเช้าและบ่ายกรุณาจัดเตรียมอาหารกลางวันด้วยเพื่อความสะดวก ทั้งนี้บริเวณชั้นล่างของอาคารมีร้านสะดวกซื้อให้บริการ สภาเทคนิคการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 หากท่านยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสาร กรุณารีบดำเนินการด่วน