สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแทพย์เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ รอบที่ 3/2564

Admin |  2021-12-08 19:05:21 |  1080 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแทพย์เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ รอบที่ 3/2564 รายละเอียดในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิ.pdf ( Filesize : 776 KB )