สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบวัดความรู้แสดงรายการรับวัคซีนหรือผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องสอบ

Admin |  2021-12-16 17:19:25 |  472 |  0 |  0 

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ ทางสภาฯ ขอความร่วมมือในการแสดงรายการฉีดวัคซีน หรือ ผลการตรวจ ATK ในระยะไม่เกิน 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าห้องสอบ