สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรับสมัครสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 1/2565

Admin |  2022-02-28 21:30:34 |  4136 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดการรับสมัครและเอกสารประกอบในไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบความรู้และขอขึ้นทะเบีย.pdf ( Filesize : 295 KB )