สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการอบรม MTC-LA 2565

Admin |  2022-03-15 14:12:08 |  443 |  0 |  0 

 

 

MTC-LA 2565.jpg

 

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่เว็บ  http://www.mtc.or.th/  

รายการไฟล์แนบ :
MTC-LA 01.pdf ( Filesize : 122 KB )
MTC-LA 02.pdf ( Filesize : 109 KB )
MTC-LA 08.pdf ( Filesize : 118 KB )
MTC-LA 09.pdf ( Filesize : 139 KB )
MTC-LA 2565 .pdf ( Filesize : 102 KB )