สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์รอบที่ 1/2565

Admin |  2022-04-10 23:58:54 |  3332 |  0 |  0 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต ครั้งที่ 1/2565 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตามสนามสอบ

รายการไฟล์แนบ :
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามจุฬาลงกรณ์ฯ.pdf ( Filesize : 99 KB )
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.ธรรมศาสตร์.pdf ( Filesize : 95 KB )
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.รังสิต.pdf ( Filesize : 100 KB )
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.วลัยลักษณ์.pdf ( Filesize : 176 KB )
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.หัวเฉียว.pdf ( Filesize : 128 KB )
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.สงขลาฯ.pdf ( Filesize : 92 KB )
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.นเรศวร.pdf ( Filesize : 89 KB )
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.ขอนแก่น.pdf ( Filesize : 141 KB )
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามม.เชียงใหม่.pdf ( Filesize : 112 KB )
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ สนามกลาง.pdf ( Filesize : 205 KB )