สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์รอบที่ ๑/๒๕๖๕

Admin |  2022-05-14 08:22:27 |  3469 |  0 |  0 

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕๕๐ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนตามรายละเอียดในประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ไลน์ @259iisql เพื่อติดต่อเข้าหน้าที่โดยตรง หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-0266491 ต่อ 107

 
รายการไฟล์แนบ :
license-exam-1-2565.pdf ( Filesize : 1 MB )