สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน !!! ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2551 เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2008-09-04 00:00:00 |  557 |  0 |  0 

 ด่วน !!!!

สภาเทคนิคการแพทย์รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2551

โปรด down load ข้อมูลและใบสมัครสอบความรู้

รายการไฟล์แนบ :
Examination 3-2551.pdf ( Filesize : 105 KB )
25Aug2006-Filename-34719.doc ( Filesize : 73 KB )