สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 16 สิงหาคม 2548

Admin |  2005-10-05 00:00:00 |  689 |  0 |  0 
 

1.  แผนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข

                ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น  คณะทำงานได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลด้านกำลังคนที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ  เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ก็ได้รวบรวมข้อมูลด้านกำลังคนเช่นกัน ที่ประชุมจะมีการหารืออีกครั้งในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปลายเดือนนี้

                อนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงสาธารณสุข จะนำเสนอต่อกระทรวงให้หาทางให้ความช่วยเหลือ โดยขอให้จัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างเหล่านั้น

รายการไฟล์แนบ :
mtmeet9_48.doc ( Filesize : 48 KB )