สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ จัดประชุมระดมสมองเรื่อง ทิศทางการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่

Admin |  2005-11-24 00:00:00 |  547 |  0 |  0 
 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ หลานหลวง กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอรูปแบบงานบริการจากผู้แทนสาขาวิชาชีพต่างๆ  และระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนารูปแบบงานบริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป