สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมสัมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

Admin |  2005-11-25 00:00:00 |  571 |  0 |  0 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2548
วันที่ 13 ธันวาคม 2548

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

จัดสัมมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาชีพสุขภาพระดับปริญญาตรี

สภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

โดยมีนักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมสัมมนา 6 คน

และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ได้บรรยายเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบในหลักสูตร เทคนิคการแพทย์ ปัจจุบัน

ภาพ: ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 8 สาขาวิชาชีพสุขภาพ