สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนครั้งที่ 3/2551

Admin |  2008-10-24 00:00:00 |  841 |  0 |  0 
 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2551

    ด้วยคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ประจำปี 2551 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม 2551 ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 73 คน ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 4-302 คณะเทคนิคการแพทย์

รายการไฟล์แนบ :
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนครั้งที่ 3-2551.pdf ( Filesize : -unknown- )