สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญเตรียมสมัครเข้าร่วมงาน...โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย..ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

Admin |  2005-12-27 00:00:00 |  537 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2548

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอ ดังนี้

โครงการ เทคนิคการแพทย์ห่วงใย

ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ

สมาชิกท่านใดสนใจ ขอเชิญเตรียมตัว ดังต่อไปนี้

1. เตรียมสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก 200 จุดบริการ

2. ศึกษาหาความรู้ เรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ ไว้ล่วงหน้า

 

ด่วน

โอกาสที่ท่านจะร่วมงานกับสภาเทคนิคการแพทย์มาถึงแล้ว

ความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต... เพื่อวิชาชีพและเพื่อประชาชน

รายการไฟล์แนบ :
mtprojdec48.doc ( Filesize : 30 KB )