สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์จัดทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

Admin |  2005-12-27 00:00:00 |  451 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2548

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการวิจัยที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอดังนี้

โครงการวิจัยเชิงสำรวจ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

รายละเอียด ตามไฟล์ที่แนบ

รายการไฟล์แนบ :
27Dec200519-AttachFileghps tmtc dec48.doc ( Filesize : 23 KB )