สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายฯจัดสัมนาฯ

Admin |  2006-01-28 00:00:00 |  1172 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2549

 

โครงการ การสัมมนาและระดมสมอง

เรื่อง ?เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ?

เฉพาะเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดย สภาเทคนิคการแพทย์

ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์  แสงอุดม

ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รายการไฟล์แนบ :
project mtc29jan46.doc ( Filesize : 47 KB )