สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เครือข่ายฯเปิดเว็บไซต์ ขอเชิญติดตามข่าว...

Admin |  2006-01-28 00:00:00 |  557 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2549

 

เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

เปิดเว็บไซต์ www.thaihpat.org

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายฯและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป