สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยการสนับสนุนของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดสัมนา ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

Admin |  2006-02-08 00:00:00 |  635 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2549

 

กำหนดการ

การสัมมนาโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใยร่วมใจ ควบคุมการบริโภคยาสูบ

ภาคกลางและภาคตะวันออก

เรื่อง ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

และการสร้างเครือข่ายรณรงค์การเลิกบุหรี่ ในภาคกลางและภาคตะวันออก?

จัดโดย สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยการสนับสนุนของเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549   เวลา 08.00-16.00 .

 ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

 

(รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

รายการไฟล์แนบ :
proj 3 feb49 www.tmtc.doc ( Filesize : 42 KB )