สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ คัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

Admin |  2008-10-09 00:00:00 |  656 |  0 |  0 

แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ 

      ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองได้ลุกลามเป็นภาวะวิกฤติ มีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านรัฐบาลจนทำให้เกิดการนองเลือดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความแตกแยก และเกิดบาดแผลที่ลึกยิ่ง ซึ่งต้องใช้วิธีการเยียวยาอย่างเหมาะสมเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์  สภากายภาพบำบัด และสัตวแพทยสภา ได้มีแถลงการณ์ร่วมกันดังนี้
           1. ขอแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น          
           2. ขอให้สมาชิกของภาคีสภาวิชาชีพได้ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเต็มที่
           3. ขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการสลายการชุมนุมของประชาชนผู้ปราศจากอาวุธ
          4. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
          5. ขอเรียกร้องให้สมาชิกภาคีสภาวิชาชีพและประชาชนออกมาร่วมกันคัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

แพทยสภา  สภาการพยาบาล   สภาเภสัชกรรม   ทันตแพทยสภา  สภาเทคนิคการแพทย์   สภากายภาพบำบัด  สัตวแพทยสภา

รายการไฟล์แนบ :
แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ.doc ( Filesize : 69 KB )