สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2552 ในอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 เวลา 9.30น.-16.30 น. ส่วนกลางราชวิถีและส่วนภูมิภาค

Admin |  2009-01-09 00:00:00 |  491 |  0 |  0 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2552 ในอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552  และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2552 ในอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 ส่วนภูมิภาค ตามเอกสารแนบค่ะ
รายการไฟล์แนบ :
ส่วนกลางราชวิถี.pdf ( Filesize : 124 KB )
ภูมิภาค มช,มข,มน,มว.pdf ( Filesize : 91 KB )