สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปี 2551 ค่ะ

Admin |  2009-02-05 00:00:00 |  784 |  0 |  0 
แบบประเมินความพึงพอใจ ระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  ปี 2551 ที่ได้มีการทักท้วงเมื่อ 9 มกราคม2552 ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยส่งกลับมาที่ Inspect11@hotmail.com ค่ะ
รายการไฟล์แนบ :
ขั้นตอนของสสจ.รพศ.รพท..doc ( Filesize : 41 KB )
โครงการประเมินผลความพึงพอใจ.doc ( Filesize : 60 KB )
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานสสจ.รพศ.รพท.doc ( Filesize : 51 KB )
แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับที่ 4.doc ( Filesize : 142 KB )