สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาฯ เข้าพบ รมว.สธ.

Admin |  2005-11-25 00:00:00 |  626 |  0 |  0 
 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกับผู้แทนสภาวิชาชีพต่างๆ ในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้เข้าพบ ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนมาตรการห้ามแสดงผลิตภัณฑ์บุหรี่ ณ จุดขาย พร้อมทั้งมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณในจุดยืนของรัฐมนตรี ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่

ทั้งนี้ในการเข้าพบครั้งนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เรียนถามเรื่องโครงการ 1 อำเภอ 1 เทคนิคการแพทย์ ที่ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงเรื่องที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอให้ทางกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาสนับสนุน เรื่องที่ทำการของสภาเทคนิคการแพทย์ และการสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว