สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2552

Admin |  2009-03-09 00:00:00 |  617 |  0 |  0 

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานรับทราบและเข้าร่วมการประชุม ในโครงการอบรมสร้างการรับรู้ การตระหนัก และมีส่วนในการให้บริการเลิกบุหรี่ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (แผนงานย่อยที่ 2) ดังข้อมูลไฟล์แนบ ค่ะ

 

 

รายการไฟล์แนบ :
กำหนดการจัดประชุม การให้บริการการเลิกบุหรี่ ปี 52.pdf ( Filesize : 85 KB )