สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน!!! เรียนเชิญดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง เอกสารเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ (1-4-2009)

Admin |  2009-03-10 00:00:00 |  540 |  0 |  0 

เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ดาวน์โหลดเอกสาร "หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย" ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2552 ค่ะ

รายการไฟล์แนบ :
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ (1-4-2009).pdf ( Filesize : 222 KB )