สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน !!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2552 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น. และ เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2-52 ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

Admin |  2009-05-20 00:00:00 |  469 |  0 |  0 

ด่วน  !!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 2/2552   วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552  เวลา 8.30-16.30 น.

ลำดับที่ 1-242  สถานที่สอบ ห้องประชุมพญาไท   ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลราชวิถี

ลำดับที่  243 -251  สถานที่สอบ คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2-52 ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โปรดตรวจสอบรายชื่อ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2-2552.pdf ( Filesize : 113 KB )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น).pdf ( Filesize : 102 KB )