สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2552

Admin |  2009-06-19 00:00:00 |  501 |  0 |  0 

ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลส.pdf ( Filesize : 101 KB )