สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วนที่สุด-ขอรายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

Admin |  2009-06-26 00:00:00 |  721 |  0 |  0 

 

เรียน นักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน
 
 
    เนื่องจากทางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องการรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง เพื่อสำรวจความต้องการตำแหน่งต่างๆ
 
    ขอให้ทุกท่านสำรวจรายชื่อลูกจ้างและพนักงานราชการใน Sheetแรก  และ ระบุสถานภาพ ปัจจุบันในช่องหมายเหตุ  ด้วยคำต่อไปนี้
 
    1. พนักงานราชการ   2. ลูกจ้างชั่วคราว 3. ลาออกไปแล้ว (ได้แก่ ลาออก หรือได้ตำแหน่งข้าราชการ เป็นต้น)
 
  
      หากท่านยังไม่มีรายชื่อกรุณาเติมข้อมูลลงใน Sheet ที่ 2  และส่งกลับไปที่
 
คุณมธุรส <c_mathuros@hotmail.com>
 
      หรือ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
เวปไซต์ กระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มงานบุคคล     
http://203.157.19.94/person/indexhome.htm
 
 
ได้ทั้งทางเมล์และทางโทรสาร  ภายในวันนี้   26 มิถุนายน 2552
 
 
* หากท่านส่งข้อมูลเข้าไปที่ส่วนกลางขอให้ช่วย CC ไปให้คุณมธุรสด้วย
 
รายการไฟล์แนบ :
จุ_นร_ทุน26มิย52_ประกาศ.doc ( Filesize : 25 KB )
mt_moph_20090626.xls ( Filesize : 178 KB )