สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์กรอกเอกสาร

Admin |  2009-07-09 00:00:00 |  531 |  0 |  0 

ขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามที่จัดทำโดยสภาเทคนิคการแพทย์ กรอกเอกสารข้อมูลบุคคล ดังไฟล์แนบ โดยกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน หรือกเสียชีวิต  ถ้าทราบข้อมูลขอรบกวนให้กรอกข้อมูลมาในแบบฟอร์ม โดยเมื่อกรอกเสร็จแล้ว  ส่งเข้าที่   updatemt52@gmail.com ค่ะ

 

รายการไฟล์แนบ :
ข้อมูลบุคคลอย่างย่อ.xls ( Filesize : 21 KB )
ข้อมูลบุคคลย่อ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว.xls ( Filesize : 22 KB )
ข้อมูลบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว.xls ( Filesize : 21 KB )