สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แบบ สำรวจรายชื่อเจ้าพนักงานวิทย์ฯ.ที่ขอปรับเปลี่ยนเป็นนักเทคนิคการแพทย์

Admin |  2009-07-27 00:00:00 |  487 |  0 |  0 

ตามที่ได้มีผู้จบการศึกษา วท.บ เทคนิคการแพทย์ แล้วยังไม่สามารถ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เนื่องจาก พรบ ข้าราชการปี 2551 นั้น ระเบียบปฏิบัติยังไม่ได้ออกมาให้ใช้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตามได้มีคำแนะนำจาก สำนักงานปลัดให้ สภารวบรวมรายชื่อส่งไปนั้น

ขอให้ทุกท่านได้กรอกรายละเอียดส่งมาที่ mtpersonel@gmail.com

รายการไฟล์แนบ :
แบบ สำรวจรายชื่อนักวิทย์ฯขอ เปลี่ยน MT 520726.xls ( Filesize : 30 KB )