สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับหนังสือเรื่องขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

Admin |  2009-08-22 00:00:00 |  783 |  0 |  0 

 ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ส่งหนังสือเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการเพื่อบรรจุให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นั้น บัดนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว ตามเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ขอให้พิจารณากำหนดตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : 388 KB )
ฉบับตอบกลับจากกระทรวงฯ.pdf ( Filesize : 193 KB )