สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย 2552

Admin |  2009-12-23 19:38:00 |  486 |  0 |  0 

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552  สำหรับแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ  ร่วมจัดทำโดยองค์กรวิชาชีพสุขภาพ จำนวน 34 องค์กร ได้แก้ ราชวิทยาลัย  สมาคม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันและองค์กรอิสระ รวมทั้งเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ท่านผู้สนใจสามารถ download แนวทางนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รายการไฟล์แนบ :
แนวทางเวชปฏิบัติบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่2552.pdf ( Filesize : 5 MB )
AW_CPG-ย่อ.pdf ( Filesize : 1 MB )