สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่น 3 ปี 2552

Admin |  2009-10-06 00:00:00 |  734 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ปี 2552                                                                                                                            

สนามสอบ ณ ห้องประชุมพญาไท  ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพ                                      

วันอาทิตย์ที่ 18  ตุลาคม  2552  เวลา 9.00-16.00 น.

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3-2552[1]...pdf ( Filesize : 90 KB )