สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วนที่สุด!!! ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ฯ ครั้งที่ 3/2551

Admin |  2008-11-11 00:00:00 |  572 |  0 |  0 
 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดความรู้ ได้จัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐ และ ภาคเอกชน จำนวน 69 ราย นั้น

      บัดนี้ คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2551  แล้ว จึงขอบประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ฯ และ รับใบอนุญาตฯ จำนวน 20 คน  รายละเอียดดังนี้

รายการไฟล์แนบ :
3-2551.pdf ( Filesize : 95 KB )