สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่

Admin |  2009-11-04 00:00:00 |  3154 |  0 |  0 

จากหนังสือ "50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรีและไม่สูบบุหรี่"  ปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 6  เดือนพฤษภาคม 2552  

 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อนำมาเผยแพร่

ตอนที่ 1-4

รายการไฟล์แนบ :
3.1.pdf ( Filesize : 1 MB )
4.1.pdf ( Filesize : 1 MB )
2.1.pdf ( Filesize : 1 MB )
1.1.pdf ( Filesize : 1 MB )