สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2

Admin |  2009-12-02 15:36:00 |  404 |  0 |  0 

 

การสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2 "Dean Summit on Tobacco Control No. 2” วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมพาวิลเวียล กรีนส์เบย์ จังหวัดกระบี่ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รายการไฟล์แนบ :
ภาพ1.jpg ( Filesize : 2 MB )