สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๓

Admin |  2009-12-08 12:42:00 |  462 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๓    

1.  ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ ๓๐  ธันวาคม  .. ๒๕๕๒  ในวันและเวลาราชการ

2.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่   มกราคม   ..  ๒๕๕๓   ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์   http://www.mtcouncil.org

3.  วัน เวลา และสถานที่สอบ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.. ๒๕๕๓  

-     สนามสอบส่วนกลาง  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  ๑๒  โรงพยาบาลราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.

                                  -     สนามสอบสนามสอบส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น  .วลัยลักษณ์ ,ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น  และ ม.นเรศวร  

และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  วันที่   27   มกราคม  2553ทาง 

www.mtcouncil.org 

โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบ 1-2553.pdf ( Filesize : 95 KB )