สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่น 1 ปี 2553

Admin |  2010-01-05 18:25:00 |  489 |  0 |  0 

โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1/53   ณ สนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  วันที่ 10 มกราคม 2553