สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2553

Admin |  2010-01-27 16:46:00 |  281 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง  ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 1/2553

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอข้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ 1-2553.pdf ( Filesize : 204 KB )