สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แผ่นพับโรค เบาหวาน หัวใจ ความดัน กับการสูบบุหรี่

Admin |  2010-04-23 09:21:00 |  5118 |  0 |  0 

ขอเชิญชวนพี่น้องนักเทคนิคการแพทย์ นำแผ่นพับเรื่อง โรคเบาหวาน หัวใจ  ความดัน และการสูบบุหรี่ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่กับผู้มารับบริการ และแสดงการมีส่วนร่วมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อความห่วงใยสุขภาพของประชาชน

รายการไฟล์แนบ :
แผ่นพับเรื่องเบาหวาน หัวใจ กับบุหรี่.zip ( Filesize : 1 MB )
แผ่นพับเรื่องความดันโลหิตกับบุหรี่.zip ( Filesize : 368 KB )