สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน !!!!! เลื่อน ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓

Admin |  2010-05-18 09:04:00 |  441 |  0 |  0 

ด่วน !!!!  ประกาศเลื่อนวันสอบความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  

เนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร ฯ

สภาเทคนิคการแพทย์ จึงมีความจำเป็นในการเลื่อนการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน

จากวันอาทิตย์ที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓  

เป็น วันอาทิตย์ที่   ๖   มิถุนายน  ๒๕๕๓ สถานที่เดิม และกรุณาติดตามข่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบ 2-2553.pdf ( Filesize : 137 KB )