สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลการสอบขึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2553

Admin |  2010-06-16 21:29:00 |  434 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2553

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลสอบความรู้ฯ_ครั้งที่_2-2-2553_.pdf ( Filesize : 272 KB )