สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

พบสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดสูบบุหรี่กว่า73.3%

Admin |  2010-07-06 09:00:00 |  2190 |  0 |  0 

พบสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดสูบบุหรี่กว่า73.3%

 

 โดยพบว่าสมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือ สมุนไพรหญ้าหมอน้อย สามารถช่วยทำให้ลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ดี โดยไม่มีอาการข้างเคียง โดยช่วยให้ระดับของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในลมหายใจลดลงได้ จากการทดลองในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อย จำนวน 50 ราย ร่วมกับการออกกำลังกาย เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสามารถช่วยลดจำนวนการสูบบุหรี่ลงได้มากถึงร้อยละ 62.7 และหากใช้ยาเป็นเวลา 6 เดือน จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 73.3

 ดร.ดลรวี กล่าวต่ออีกว่า การให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้สมุนไพรหญ้าหมอควบคู่กับการออกกำลังกายพบว่า ทำให้ระดับความเครียดลดลงได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว และกลุ่มได้รับหญ้าหมอน้อยเพียงอย่างเดียว โดยการทดลองใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยทำได้ 2 วิธี คือ 1.ยาเคี่ยว ที่ใช้หม้อดิน โดยใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีดอกลักษณะดอกตูม 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน และเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ก่อนดื่มเมื่อมีอาการอยากบุหรี่ 2.ชา ชงกับน้ำร้อน ดื่มหลังอาหาร 3 มื้อ

ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/พบสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดสูบบุหรี่กว่า73.3.html

 

 ทั้งนี้ จากสถิติพบว่าผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ร้อยละ 1.2 นิยมใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งมีการใช้พฤติกรรมบำบัดประกอบกับการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ ทั้งในรูปของสารทดแทนนิโคติน แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการวิจัยสมุนไพรที่ช่วยให้ลดการสูบบุหรี่ขึ้น

ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 9.4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 95.6 และหญิงร้อยละ 4.4 ในกลุ่มผู้สูบเหล่านี้เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 27.7 และเคยพยายามเลิกอย่างน้อย 1 ครั้งร้อยละ 6.3 โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายมากมาย

คมชัดลึก :นัก วิจัยมช.เผยผลวิจัยพบสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดออัตราการสูบบุหรี่ได้หลังพบคนไทย สูบบุหรี่กว่า 9.4 ล้านคน ระบุใช้สมุนไพรควบคู่ออกกำลังหายต่อเนื่อง 6 เดือนลดการสูบบุรี่ได้กว่า 73.3%