สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน!!! เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์จบปริญญาตรี ขอปรับนักเทคนิคการแพทย์

Admin |  2010-07-22 15:35:00 |  457 |  0 |  0 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มีประกาศนี้ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและดำเนินการแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดด่วน หากรู้จักใครที่รอการปรับตำแหน่งฝากบอกต่อด้วยค่ะ   สำหรับกรมต่างๆ เสนอแนะให้สอบถามและติดต่อการเจ้าหน้้าที่ของท่าน

รายการไฟล์แนบ :
สำรวจ จพน จบ นท530721 .pdf ( Filesize : 151 KB )