สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและทำประชาพิจารณ์

Admin |  2010-08-26 15:51:00 |  505 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ขอเชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและทำประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก สามารถอ่านร่างได้ในไฟล์แนบ และทำการประชาพิจารณ์ โดยคลิกลิ้งด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553

 

ทำประชาพิจารณ์ร่างฯ Click Here

 

รายการไฟล์แนบ :
ร่างข้อบังคับรับรอง17082553.pdf ( Filesize : 114 KB )