สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์พัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

Admin |   |   |  0 |  0 

เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

frame.png