สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2010-11-21 20:51:00 |  425 |  0 |  0 

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รายการไฟล์แนบ :
ข้งบังคับรับรองปริญญา.pdf ( Filesize : 172 KB )