สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553

Admin |  0000-00-00 00:00:00 |  1012 |  0 |  0 

 

Hosting Thanks: THAIHOSTWEB.COM

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการพิจารณาและยกย่องจากสภาวิจัยแห่งชาติให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2553 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ จะเข้ารับรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ช่วงเช้าประมาณ 09.00-12.00 น. และจะมีบูธแสดงประวัติและผลงานในบริเวณงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ครับ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ = _tis-620_Q_(=C8.=B4=C3.=C7=D5=C3=D0=BE=A7=C8=EC_=BB=C3=D1=AA=AA=AD= D2_= สิทธิกุล).pdf ( Filesize : 54 KB )
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553 (_ C8.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล).pdf ( Filesize : 92 KB )
Congrat_AjVeerapong.jpg ( Filesize : 348 KB )