สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ นัดหน้าที่อุดรธานี

Admin |  2006-03-04 00:00:00 |  627 |  0 |  0 
 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2549 ในวันที่ 28 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว กรรมการสภาจะได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการและมีโอกาสได้พบปะกับสมาชิกที่ไปร่วมประชุมด้วย ท่านสมาชิกที่มีข้อเสนอแนะประการใดอาจแจ้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้โดยตรง