สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Admin |  2011-03-12 10:36:00 |  433 |  0 |  0 

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้พิจารณา รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบค่ะ

รายการไฟล์แนบ :
CFMT1.pdf ( Filesize : 118 KB )